Zdravotní péče


Kvalifikovaná zdravotní péče

Jak bude postaráno o Vaše dítě?Na zdravotní stav dětí bude po celý pobyt dohlížet kvalifikovaný zdravotník. Pokud tedy bude vaše dítě něco trápit, zdravotník se o něj postará. Samozřejmě bude obeznámen se zdravotním stavem vašeho dítěte (alergie, astma,…) a jeho povinností bude dodávat dítěti patřičné léky v patřičnou dobu, nemusíte se tedy bát, že by dítě na léky zapomnělo, zdravotník je pečlivý. Na starost bude mít vaše dítě i v případě onemocnění, úrazu apod. Navíc je každý z vedoucích proškolen z poskytnutí první pomoci. O zdraví vašeho dítěte se tedy nemusíte bát.